top of page

Din kognitive mentor og coach i 
det frie samtalerum

IMG_7492.JPG

CV

Mit navn er Bjørg Stokland, og jeg er kognitiv mentor og coach.

Interessen for det menneskelige, det sociale, pædagogiske og psykologiske har fulgt mig gennem mit arbejde som socialpædagog, hvor jeg har arbejdet med mennesker på tværs af aldre. 

Jeg er oprindeligt fra Norge, men jeg har også haft adresse af flere omgange i Sverige, indtil jeg flyttede til Danmark for 30 år siden med mine børns far, som jeg i dag er skilt fra.

På denne side kan du læse mere om mig og erhvervede erfaringer på det professionelle plan i form af mit CV, og som krydderi har jeg vedlagt resultatet af en personlighedstypetest. Du kan også lære mere om mig ved at klikke dig ind på fanen 'om mig' i menuen.

Via en holistisk tilgang (det vil sige med fokus på det hele menneske) arbejder jeg ud fra principperne om, at mennesker gør det bedste, de kan med de ressourcer, de har til rådighed.

Nogle hændelser er ikke et valg, men et vilkår, men hvordan vi vælger at reagere i givne situationer er et valg, vi træffer, ud fra den bevidsthed, vi har på et given tidspunkt. 

Jeg har valgt at tage en personlighedstest for at give et overblik over nogle af mine kompetencer.

Jeg har profilen ENFP (ekstroversion, intuition, følen, opfattelse), der beskrives således:

 

"De er ofte kreative, dynamiske og inspirerende personer, som holder af at hjælpe andre mennesker med at opdage deres potentiale og ressourcer. Deres talent ligger i at afdække den dybere betydning, finde ind til sandheden og motivere andre. For dem ligger der en mening og betydning i enhver handling, der sker omkring dem, hvilket andre kan finde besynderligt og uforståeligt.

De har en naturlig tendens til at fokusere på relationer og er dygtige til at finde mønstre og forbindelser mellem mennesker, situationer og idéer.

De er gode til at forstå, hvad andre mennesker føler.

Derfor finder man dem ofte i stillinger, hvor de kan arbejde med mennesker og være med til at fremme deres personlige udvikling og vækst, så disse mennesker finder frem til deres ressoucer og potentiale."

IMG_7503.JPG

"If you change the way you look at things, the things you look at change."

Dr. Wayne Dyer

UDDAnnelse

2022

Certificeret kognitiv mentor/coach,
Wattar Gruppen, kognitivt psykologicenter

2019

Praktikvejleder, pædagoguddannelsen, 
Professionelshøjskolen Absalon

2018

Den Sundhedsfaglige Diplomuddannelsen, Professionshøjskolen Absalon

1999-2003

Socialpædagog,
Hindholm Socialpædagogisk Seminarium

1998

Almen Voksenpædagogisk Grunduddannelse (PGU)

Før 1998

Herunder blandt andet teoretiske og metodiske kompetencer i kognitiv mentor og rådgivningsarbejde, viden om at overkomme barrierer som angst og depression samt redskaber til at håndtere kritiske situationer, selvomsorg og mindfulness

Støtte, vejlede og være sparringspartner til studerende

Rehabilitering i et neuropsykologisk perspektiv efter erhvervet hjerneskade med fokus på kognitive, emotionelle og personlighedsmæssige forhold

(Mellemlang videregående uddannelse)

Socialpædagog

(Andre uddannelser) - adgangsgivende til socialpædagoguddannelsen

Pædagogisk uddannelse i Sverige, husholdningsskole i Norge samt folkeskolens afgangsprøve i 9. klasse med efterfølgende frivillig 10. klasse - kontakt for mere info og dokumentation, såfremt dette er relevant.

ERHVERVSERFARING

Oktober 2021 - (stadig aktiv)

Tilkaldevikar

April 2012 - december 2020

Socialpædagog

Juni 2004 - november 2011

Støttepædagog i folkeskolen

Januar 2003 - februar 2004

Støttepædagog i børnehave

Marts 1993 - april 1998

Dagplejer 

Før 1993

Diverse 

Tilkaldevikar hos socialpsykiatriens væresteder

Støtte borgere med erhvervet hjerneskade i alderen 18-60 via samvær og dialog i udvikling af:

  • Selvhjulpenhed (opstilling af mål og delmål)

  • Kompensation for skaderne (lærings- og genoptræningsstrategier)

  • Udvikling og fastholdelse af kompetencer

  • Sociale kompetencer (indgå i fællesskabet i og uden for centeret)

  • Strukturering af hverdagen og fremtiden

  • Koordinering af indsatsen på tværs af grupper

  • Mestring og værdighed i eget liv

det blev jeg særligt god til

Samarbejde både internt og eksternt, rummelighed, fleksibilitet, have overblik, agere i kaos og bibeholde roen deri, pårørendekontakt

  • Inklusion af elever med særlige behov

det blev jeg særligt god til

​Samarbejde internt og eksternt, være anerkendende, rummelig, have overblik, agere i kaos og bibeholde roen deri.

  • Inklusion af børn med særlige behov

det blev jeg særligt god til

Samarbejde på tværs af aldre, rummelighed,

være anerkendende, agere i kaos, skabe struktur

  • Modtage børn i aldersgruppen seks måneder til tre år i eget hjem

det blev jeg særligt god til

Være nærværende og rummelig samt strukturering

Blandt andet erfaring som selvstændig inden for byggebranhcen, tjener på et ost- og vinhus, fabriksarbejde - kontakt for info og dokumentation, såfremt du finder det relevant

Kurser

2015

2012

Konflikthåndtering i pædagogisk arbejde 

Neuropsykologisk teori og neuropædagogisk praksis

Frivilligt arbejde

Juni 2020 - september 2020

Røde Kors, Q-net

April 2019 - august 2019

Krisecenteret i Næstved

Maj 2006 - december 2006

Lodsprojektet

April 2005 - april 2006

Telefonvagt for voldsramte kvinder

Aktivitetsperson og kontaktperson til kvinder, der er fraflyttet et krisecenter

Aktivitetskontakt for kvinder og børn på krisecenter

Kontaktperson til unge, der har forsøgt selvmord. Være den voksne, der lytter, være imødekommende, empatisk og vise forståelse for den unges problematik.

Støtte, vejlede, være lyttende, imødekommende samt empatisk tilgang til de, der benyttede tjenesten.

bottom of page